V
V
Vietnamese
Search
K

Đơn vị chiến đấu

Các đơn vị chiến đấu được phân thành ba nhóm:
  • Không quân
  • Bộ binh
  • Pháo binh

Đơn vị không quân

Các đơn vị Không quân hỗ trợ cho các đơn vị Bộ binh trong trận chiến. Tùy thuộc vào loại đơn vị không quân, bạn có thể điều động để tăng khả năng phòng thủ hoặc điều chỉnh sức tấn công trong một cuộc giao tranh.
Các đơn vị không quân cung cấp bổ trợ Tấn công, Phòng thủ, Độ chính xác và Tốc độ cần thiết để giành thắng lợi trong trận chiến.
Bạn có thể cử tối đa 20 đơn vị trợ thủ trên không vào trận chiến. Các đơn vị trợ thủ trên không có thể bị sát thương, đặc biệt trong trường hợp đối thủ của bạn cũng cử các đơn vị trợ thủ trên không và pháo binh.

Đơn vị pháo binh

Trợ thủ Pháo binh tương tự như các đơn vị Không quân. Pháo binh hỗ trợ các đơn vị Bộ binh trong trận chiến. Pháo binh hiệu quả trong việc phòng thủ quân địch trên không. Lựa chọn ít tốn kém hơn khi xây dựng một lá chắn phòng thủ chống lại các lực lượng không quân tấn công.
Các đơn vị pháo binh cung cấp bổ trợ Tấn công, Phòng thủ và Độ chính xác trong trận chiến.
Bạn có thể cử tối đa 20 đơn vị pháo binh tham chiến. Các đơn vị pháo binh chịu sát thương từ bộ binh, không quân và các đơn vị pháo binh khác trong trận chiến.

Đơn vị bộ binh

Các đơn vị chủ đạo trong trận chiến là các đơn vị Bộ binh.
Sau đây là chỉ số về mỗi đơn vị Bộ binh NFT sở hữu:

Tổng máu

Tổng máu cho mỗi đơn vị khác nhau dựa trên mức độ sát thương mà một đơn vị có thể chịu. HP càng cao thì càng có thể chịu nhiều sát thương.

Quân số

Quân số Trước khi trận chiến bắt đầu, người chơi có chỉ số quân số thấp hơn sẽ được điều quân trước. Quân số thấp hơn cũng có tính cơ động cao hơn và có thể di chuyển khắp bản đồ chiến trường nhanh hơn.

Độ chính xác

Độ chính xác tăng cơ hội ra đòn chí mạng vào quân địch, cũng như mở rộng tầm tấn công của đơn vị trên toàn chiến trường.

Điểm tấn công

Điểm tấn công tăng khả năng tấn công thành công khi đơn vị tác chiến.

Điểm phòng thủ

Điểm phòng thủ làm giảm khả năng thiệt hại trong một cuộc tấn công và cải thiện cơ hội phản công.

Điểm kinh nghiệm

Điểm kinh nghiệm (XP) giúp các đơn vị mở ra nhiều Chiến lược chiến đấu hơn. XP của một đơn vị càng cao, đơn vị đó càng đủ điều kiện thực hiện các chiến lược chiến đấu sáng tạo và khốc liệt hơn.
Bạn có thể mua các đơn vị chiến đấu tại Chợ.