V
V
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Raffletopia

Khi vào Chợ, bạn sẽ thấy một tab mới có tên “Raffletopia”; tab này có tất cả các loại tài sản từ Tezotop đến Đồ sưu tầm hiện đang được quay thưởng. Bạn có thể khám phá và tham gia không giới hạn vào tất cả các sự kiện quay thưởng để giành được Tezos.
Đơn vị, Cổ vật và Đồ sưu tầm thường sẽ được quay với số lượng lớn. Ví dụ: nếu trong đợt quay thưởng có 20 khối Tz Heavy, các khối sẽ được hiển thị trong một thẻ duy nhất; và đối với 20 người tham gia khác nhau, mỗi người sẽ nhận được một khối.
Trong Raffletopia, bạn không thể giành được một vật phẩm nhiều lần.
Tezotop chỉ theo thể thức một phiên bản duy nhất và một người thắng giải duy nhất.

Tham gia sự kiện quay thưởng

Để tham gia sự kiện quay thưởng, bạn cần nhấp vào thẻ để xem giao diện thống kê quen thuộc bật lên với nút “Tham gia quay thưởng” lớn ở phía dưới bên phải.
Bạn cần chốt toàn bộ chi phí bằng Tezos để tham gia sự kiện quay thưởng. Thao tác này sẽ nhập Địa chỉ ví của bạn vào sự kiện quay thưởng, đảm bảo bạn có chỗ trong sự kiện.
Sau khi kết thúc thời gian quay thưởng, giao diện này sẽ thay đổi và hiển thị nút thông báo “Tôi có thắng không?”. Nhấp vào nút này để mở danh sách những người thắng cuộc và xem bạn có giành chiến thắng không.

Lựa chọn những người thắng cuộc

Sau khi sự kiện quay thưởng kết thúc, bất kỳ ai cũng có thể bấm nút “Tôi có thắng không?”. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ chọn ngẫu nhiên người thắng cuộc.

Kết quả quay thưởng

Nếu bạn giành chiến thắng, địa chỉ ví của bạn sẽ hiển thị trong danh sách bên dưới và bạn có thể nhận thưởng bằng cách nhấn “Nhận”
Nếu bạn thua, số dư Tezos của bạn sẽ cập nhật trên tab Raffletopia và bạn có thể nhận lại Tezos vào ví của mình.