V
V
Vietnamese
Search
K
Comment on page

Chợ

Chợ được chia thành nhiều tab khác nhau, 5 tab trong số đó là tài sản trong trò chơi, một số tab là Gói phân phát và một tab khác dành cho chỉ số tính toán các giao dịch gần nhất cũng như theo dõi hoạt động trong 30 ngày.
Tezotop là những khối đất tạo ra nguồn tài nguyên mã hóa như Unobtanium, Khoáng sản, Năng lượngMáy móc.
Bạn có thể mua các nguồn tài nguyên này trên sàn giao dịch QuipuSwap.
Bạn sẽ cần 0,50 Unobtanium 50 Năng lượng + 2 Cổ vật để đúc một khối đất mới.
Truy cập trang Token để biết thêm thông tin về việc mua tài nguyên.
Cổ vật là những món đồ trang trí có hệ số nhân liên kết với món đồ nhằm tăng chỉ số cho khối Tezotop của bạn.
Bạn có thể tìm thấy Cổ vật trên chợ. Bạn cần ít nhất hai cổ vật để tạo ra một khối Tezotop. Sẽ có cổ vật lưu trữ không có hệ số nhân trong chính Xưởng xây dựng Tezotop. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng chỉ số cho khối Tezotop và tạo thêm nhiều tài nguyên hơn, bạn nên lấy các cổ vật có hệ số nhân cao.
Hệ số nhân từ Cổ vật là chỉ số cộng thêm nên tỷ lệ sản xuất Tezotop của bạn là 1 và mọi cổ vật ở trên đó đều sẽ cộng dồn.
Hệ số nhân tối đa bạn có thể có trên một khối Tezotop với mỗi nguồn tài nguyên là 9.
Ví dụ: nếu bạn có cổ vật 3 MIN trên khối Tezotop thì khối Tezotop đó sẽ tạo ra 4x MIN. Đây là lý do khi nói tại sao hệ số nhân Cổ vật lại là chỉ số cộng thêm.
Các đơn vị cũng có ở trên chợ.
Bạn cần tối thiểu 3 đơn vị để tham gia chiến đấu khi trận chiến khởi tranh vào tháng 12 năm 2021.
Bạn có thể sắp xếp tất cả các mặt hàng trên chợ theo đợt giao dịch chính hoặc phụ. Nếu chỉ đơn thuần chọn Sở hữu: Gifdotgames, bạn sẽ chỉ thấy các đợt giao dịch chính.