Glyphstone

Tại thời điểm viết bài này, danh sách Glyphstone sau đây có thể đã được sử dụng trong trận chiến:

Sét Đánh

Tăng Điều chỉnh tấn công thêm +3 cho 2 hành động tấn công

Khiên Plasma

Giảm 10% sát thương gây ra bởi kẻ địch trong 2 hành động tấn công

Vùng hồi phục

Tăng HP của tất cả các đơn vị lên +2

Đột kích

Kích hoạt khi ở trạng thái Phòng thủ; cướp lượt tấn công ưu tiên và bản thân chuyển sang trạng thái Tấn công

Chuyên gia né giao tranh

Khiến cuộc không kích của kẻ địch tăng 30% tỉ lệ thất bại trong 2 lượt

Đòn chí mạng

Tăng tỉ lệ ra đòn chí mạng lên 30% trong 3 hành động tấn công

Tấn công liên hoàn

Mỗi đơn vị nhận được 3 hành động tấn công trong 2 lượt; khiến mỗi đơn vị trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Viên đá Catoshi

+3 HP cho tất cả các đơn vị trên chiến trường

Lá chắn phản đòn

Khi đang ở trạng thái phòng thủ, tất cả các đòn tấn công sẽ bị làm chệch hướng và gây sát thương tương ứng lên chính kẻ địch tấn công trong 1 hiệp.

Bạn có thể mua viên đá Glyphstone tại Chợ.

Last updated