V
V
Vietnamese
Search
K

Nhà ngoại giao

4545 Nhà ngoại giao chính gốc sẽ có sẵn trước khi ra mắt các chức năng sử dụng của Nhà ngoại giao và Gián điệp. Ngoài các nhà ngoại giao này, bạn có thể sử dụng Gián điệp để tìm kiếm các ứng viên ngoại giao tiềm năng, đúc và đưa họ về đội của bạn. Các nhà ngoại giao có nhiều thuộc tính và chỉ số khác nhau, quyết định độ ảnh hưởng của họ.
Các nhà ngoại giao là hiện thân và đại diện cho lãnh thổ của bạn, cho dù bạn là Lãnh chúa hay Địa chủ. Bạn có quyền tiếp cận với một nhóm các nhà ngoại giao trong thế giới Tezotopia để thành lập liên minh, gửi các thông điệp và trở thành đại sứ của vương quốc của bạn thông qua các hành động ngoại giao khác nhau. 999 Nhà ngoại giao chính gốc sẽ có sẵn trước khi ra mắt các chức năng sử dụng của Nhà ngoại giao và Gián điệp. Nhưng ngoài số nhà ngoại giao đó, Gián điệp có thể được sử dụng để tìm kiếm các ứng viên ngoại giao tiềm năng, đúc và đưa họ về đội của bạn. Các nhà ngoại giao có nhiều thuộc tính và chỉ số khác nhau quyết định độ ảnh hưởng của họ.
Các nhà ngoại giao có 4 thuộc tính khác nhau giúp thực hiện nhiệm vụ của họ:

Hành động ngoại giao

 • Sức thu hút (xếp hạng 1-10)
 • Tầm ảnh hưởng (1 - 1000)
 • Hạng: Hoàng gia, Chính khách, Trùm, Thu hoạch, Thường dân
 • Sức khỏe: Khỏe mạnh, Bị thương, Ốm bệnh, Què quặt, Đã chết
Là các sứ giả cho lãnh địa của bạn, những cá nhân này mở khóa khả năng thực hiện các hành động ngoại giao khác nhau trên toàn lãnh thổ của bạn hoặc tương tác với các nhà lãnh đạo khác. Dưới đây là danh sách các hành động mà các nhà ngoại giao có thể thực hiện.

Hành động ngoại giao

Mỗi hành động đều có Chi phí năng lượng đi kèm.
Là các sứ giả cho lãnh địa của bạn, những cá nhân này mở khóa khả năng thực hiện các hành động ngoại giao khác nhau trên toàn lãnh thổ của bạn hoặc tương tác với các nhà lãnh đạo khác. Dưới đây là danh sách các hành động mà các nhà ngoại giao có thể thực hiện.
 • Tin nhắn trực tiếp: Một nhiệm vụ đơn giản của tất cả các sứ giả là chuyển thông điệp đến các nhà lãnh đạo khác; chuyển các tin nhắn trực tiếp đến những người chơi khác bằng một sứ giả. Những tin nhắn này sẽ được gửi trực tiếp đến hộp thư thông báo của người nhận. Thông điệp có thể là một lời chào đơn giản hoặc một lời đe dọa tàn bạo.
 • Cho thuê các đơn vị chiến đấu: Sử dụng nhà ngoại giao của bạn để cho thuê các đơn vị trực tiếp từ chợ; đặt một khoản phí cho mỗi lần sử dụng (mỗi lần đơn vị được đưa đi chiến đấu). Nếu bạn là đơn vị sản xuất chính Toàn Quốc, bạn có thể có một đội quân đánh thuê toàn lực với sức mạnh từ nhà ngoại giao của bạn.
 • Đặt tên cho vùng đất của bạn: Hãy thể hiện nét đặc biệt và đặt tên cho khối đất của bạn. Không cần sử dụng hệ thống đặt số cho khối, hãy đặt những cái tên dễ nhận ra và tuỳ chỉnh được cho khối đất của bạn. Tên có thể phải chờ duyệt xét và có thể bị quản trị viên từ chối.
 • Gửi các Đơn vị không sử dụng đến các Mỏ UNO: 1 Nhà ngoại giao có thể cử 10 đơn vị chiến đấu để khai thác Unobtanium cho lãnh thổ của bạn. Các nhà ngoại giao giám sát sẽ chỉ được giám sát đơn vị chiến đấu và sẽ không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào khác. Các đơn vị được chỉ định khai thác sẽ thu về 0,000005 UNO mỗi giờ. Chỉ các đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu với 100 XP đủ điều kiện cho nhiệm vụ này.
 • Thành lập liên minh: Các nhà ngoại giao có thể thành lập liên minh, trong đó tất cả thu nhập từ hòm chiến lợi phẩm của những thành viên liên minh sẽ được góp vào hợp đồng thông minh mà các thành viên có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Quy mô tối đa có thể của một liên minh là 3 người chơi khác nhau. Cơ chế hoạt động của liên minh như thế nào? 3 người chơi sẽ tham gia vào 3 trận chiến riêng biệt, theo thời gian, người chơi sẽ kiếm được các vật phẩm hòm chiến lợi phẩm và các vật phẩm đó sẽ được thêm góp vào quỹ của liên minh. Sau một tuần, những người chơi này có thể kiểm tra lại và nhận các vật phẩm họ cần nhất sau khi thảo luận với các thành viên khác trong liên minh. Bạn chỉ có thể là thành viên của duy nhất 1 nhóm liên minh.
 • Tezotop phân vùng: Chia Tezotop của bạn thành một phân vùng được đã định trước và bán hoặc tặng những phần đất đó cho người khác. Bạn phải có các nhà ngoại giao để làm môi giới phân vùng Tezotop. Những phân vùng này có thể được sử dụng trong các liên minh để giúp các thủ lĩnh không sản xuất UNO có thể sản xuất một chút UNO.
 • Kỷ nguyên viễn điểm: Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ phải rời Tezotopia để đi tìm kiếm các thế giới khác, tài nguyên khác – một ngày nào đó trong tương lai gần, các nhà ngoại giao sẽ đua nhau tìm kiếm hành tinh có sự sống tiếp theo, điều các tàu thám hiểm đi qua những điểm được khai phá xa nhất. Các nhà ngoại giao sẽ đóng vai trò liên lạc với các nhà thám hiểm vũ trụ để báo cáo lại vị trí và khám phá của họ.