V
V
Vietnamese
Search
⌃K

Trận chiến

Các trận đấu sẽ khởi tranh vào Tháng 12 năm 2021 vì vậy trang này sẽ có thể thay đổi.
Các trận đấu sẽ theo cơ chế đánh theo lượt. Người chơi có thể sử dụng các đơn vị để chiến đấu với đối thủ và giành được các giải thưởng có trong Hòm chiến lợi phẩm.

Cách chơi

Người chơi có thể sử dụng 3 loại đơn vị khác nhau trong trận chiến. Truy cập trang "Đơn vị chiến đấu" để biết thêm thông tin.
Người chơi cũng có thể sử dụng glyphstone trong trận chiến để hỗ trợ các đơn vị của họ. Glyphstone đại diện cho các Chiến lược chiến đấu khác nhau mà người chơi có thể sử dụng trong trận chiến. Truy cập trang "Glyphstone" để tìm hiểu các loại Glyphstone hiện có ngay tại thời điểm viết bài này.
Cứ mỗi 100 XP điểm chuẩn nhận được, đơn vị của bạn sẽ đáp ứng đủ điều kiện để nhận được một Glyphstone mới. Bạn cũng có thể thu thập được nhiều Glyphstone hơn bằng cách chiến thắng trong trận chiến.
Nếu bạn là chủ sở hữu đất ở Khối 100 trở xuống, cơ hội nhận được Glyphstone hiếm hơn sẽ được tăng lên 25%.
Dù đã sở hữu đa dạng các chiến lược chiến đấu, Tezotopia sẽ tiếp tục tạo ra những chiến thuật mới trong suốt thời gian tồn tại của trò chơi. Các chiến thuật khác biệt và sáng tạo sẽ được thêm vào trò chơi, cho phép các Đơn vị bộ binh học các kỹ năng mới dựa trên XP của đơn vị.

Sau khi trận chiến kết thúc

Khi trận chiến kết thúc, bất kể là do đơn vị đầu hàng hay ngừng hoạt động, người chiến thắng sẽ nhận được một hòm chiến lợi phẩm và có thể nhận hòm trong Chợ Tezotopia. Sau khi xác nhận quyền sở hữu, các vật phẩm từ hòm chiến lợi phẩm sẽ được thêm vào ví của bạn.
Người chiến thắng cũng sẽ nhận được +20 XP cho mỗi đơn vị trong trận chiến.
Người thua cuộc sẽ nhận được +5 XP cho mỗi đơn vị trong trận chiến (ngay cả khi đã ngừng hoạt động).
Sau trận chiến, cả 2 phe sẽ phải sửa chữa những đơn vị của mình để đơn vị có thể hồi phục lại 100% lượng HP.
Hòm chiến lợi phẩm là vật phẩm có cơ chế ngẫu nhiên, nhưng trong đó có thể có $UNO, $GIF, các đơn vị, chiến lược chiến đấu và các cổ vật được sử dụng để trang trí Tezotop của bạn.