V
V
Vietnamese
Search
K

Token của chúng tôi

Token Gif.Games

$GIF DAO

Token chính cho gif.games là $GIF. Vui lòng xem để biết thêm thông tin về Staking $GIF.

Tài nguyên trong trò chơi

Unobtanium (UNO)

Vật liệu hiếm nhất và có giá trị nhất trên Tezotopia. Được sản xuất với tốc độ 0,0005/giờ. Nguồn cung tối đa của UNO sẽ là 333.333. Nguồn cung lưu hành ban đầu là 3.333. UNO có tính giảm phát. 0,25 UNO bị đốt mỗi khi một khối mới được đúc trên Tezotopia. Vốn hóa thị trường là $999.999 khi ra mắt.

Năng lượng (ENR)

Một nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Tezotopia. Khai thác từ mạch nước phun trào nằm bên dưới các Tezotop. Năng lượng là cần thiết cho hầu hết các nhiệm vụ sản xuất, bao gồm cả việc xây dựng các tòa nhà mới, sản xuất Máy móc, chiến đấu và quá trình tạo địa hình để phát triển các Tezotop mới. Được lưu trữ với tốc độ 0,75/giờ trên Tezotop. Sử dụng ENR của bạn để sửa chữa các đơn vị chiến đấu.
Phương trình cho chi phí sửa chữa đơn vị chiến đấu của bạn như sau:
(5 * HP) * DEF = Số lượng ENR cần có để Sửa chữa đơn vị

Máy móc (MCH)

Được sản xuất bằng cách kết hợp Năng lượng và Khoáng sản thông qua Căn cứ ngôi sao ở Tezotopia. Căn cứ ngôi sao sử dụng 0,25 Năng lượng và 0,25 Khoáng chất để tạo ra 0,25 Máy móc mỗi giờ. Công dụng chính là tạo các đơn vị chiến đấu và toà nhà.

Khoáng sản (MIN)

Một nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Tezotopia. Khoáng sản được sử dụng để xây dựng các tòa nhà và sản xuất Máy móc. Khoáng sản là một khối xây dựng quan trọng để thăng cấp Tezotop của bạn. Được sản xuất với tốc độ 0,5/giờ.

Mua token

Bạn có thể mua tất cả các token trên trang https://quipuswap.com/swap

GIF

Hợp đồng - KT1XTxpQvo7oRCqp85LikEZgAZ22uDxhbWJv
ID Token - 0
Mua

UNO

Hợp đồng - KT1ErKVqEhG9jxXgUG2KGLW3bNM7zXHX8SDF_0
ID Token - 0
Mua

MIN

Hợp đồng - KT1ErKVqEhG9jxXgUG2KGLW3bNM7zXHX8SDF
ID Token - 1
Mua

ENR

Hợp đồng - KT1ErKVqEhG9jxXgUG2KGLW3bNM7zXHX8SDF
ID Token - 2
Mua

MCH

Hợp đồng - KT1ErKVqEhG9jxXgUG2KGLW3bNM7zXHX8SDF
ID Token - 3
Mua