V
V
Vietnamese
Search
K

Đơn vị không tham chiến

Các Đơn vị không tham chiến chưa phải là tính năng chính thức cho đến Quý 1 năm 2022.
Bên ngoài các trận chiến nảy lửa trên chiến trường, trò chơi cũng cung cấp một thế giới đậm tính ngoại giao và thủ đoạn, trò chơi này liên quan đến Những nhà ngoại giaoGián điệp.
Các đơn vị này sẽ hoạt động trên Trình khám phá bản đồ, nơi người chơi sẽ nhận được thông báo về các sự kiện xảy ra trong lãnh thổ hoặc với tài sản của họ. Cả Địa chủ và Lãnh chúa đều có thể sử dụng gián điệp và nhà ngoại giao.